Capítol IV. L’assassina de paraules

Photo 04-10-14 21.30.47

Capítols anteriors

Dossier actualitzat

M’agrada Palma quan plou. Era l’agost. Les gotes queien des de l’envelat del bar.
–La paraula «sexe» és delicada. Si no, per què la LOMQE l’ofega al seu article 1, apartat 60?
La llei de José Ignacio Wert introdueix dos paràgrafs que l’afecten directament. Elimina el significat de la paraula on es refereix als tipus de discriminació, permetent els concerts a les escoles que segreguen per «sexe».
–A què et refereixes, Marcel?
–Si una nina no es pot matricular en un col·legi perquè és de nins, si un nin no pot ingressar en un col·legi perquè és de nines, tots dos són objecte de discriminació per raó de sexe. De la mateixa manera seria discriminatòria per motius religiosos una escola que només admetés alumnes de confessió catòlica, protestant, musulmana o jueva. Suprimir explícitament la referència al sexe en el text legal hauria estat més senzill i honest, però té l’inconvenient que quedaria bastant lleig. Solució: si no podem suprimir les paraules, canviarem els seus significats, que és una manera més silenciosa de matar-les. Afegeix un paràgraf sobre «educació diferenciada» per permetre la subvenció a aquest tipus de col·legis. Ara bé, significa això que l’Administració hagi de concedir per força concerts econòmics als centres que segreguen per sexe?
En absolut, Curtis. Hi ha nombroses sentències que reconeixen la potestat de les comunitats autònomes per a fixar la coeducació com a requisit d’accés als fons públics, sense que això suposi una vulneració del dret a la llibertat d’ensenyament. El Govern hauria pogut evitar el sosteniment de les escoles elitistes i segregacionistes de l’Opus Dei amb diners públics. Hauria bastat incloure-hi el requisit de la coeducació en les ordres de l’establiment i revocació de concerts que dicta cada any. El Govern de les Illes Balears, o no ho entén, o no ho vol entendre.
–Crec que ho començ a veure clar, Marcel.
–Fantàstic! Vegem com te’n desfàs…
–Tenim el següent: concertació de 6 aules d’Educació Infantil al col·legi Aladern que es justifica per volum d’alumnat… mentida, l’educació diferenciada no és discriminatòria… van dos, i la tercera: la consellera Camps, en lloc de recórrer les sentències del TSJIB, decideix concertar tots els grups de Primària per tal d’estalviar diners a les arques públiques…
–Un altre ginlemon, inspector?
–Dos, per favor. Per cert…

 

To be continued …