Cartes a La Nuri. Aconsellant la Consellera

Com la nova Sra. Consellera diu que és molt dialogant i que vol escoltar a tothom, nosaltres ens atrevim a escriure unes cartetes per si te a bé contestar-nos algunes preguntes que ens donen voltes dins el caparrí.

Cartes publicades: