Carta III. No hi ha TIL, a que ho ha entès

Entenc que amb les preses i la sorpresa de la notícia, les primeres declaracions varen ser una mica inconnexes i contradictòries. Normal.
Ara, però, ja ha tengut temps de pensar-hi i de demanar.
El TIL és mort, Sra. Riera. Bye-Bye TIL. Sayonara. Au revoir. Sí? Si fins i tot ho saben els alemanys: TIL-Kaput.
Ho veu, Sra. Riera? Més que trilingües! Si no ho entén així…
No són defectes forma; presentar recurs al Suprem no solucionarà res; el Tribunal no suspendrà la suspensió cautelar; no vulgui allargar l’agonia; no desorienti més les famílies… Accepti-ho, Sra. Riera: ja va néixer mort.