Carta IX. Sra. Riera, sobretot no escolti el President Bauzá

És vera, dit així sona fort però, me cregui, és un bon consell. Al president fa estona que no el poden escoltar de res.

Imagini’s que a Mallorca no hi havia immersió… Sí, sí, com ho sent. El pobre president vénga dir que el TIL era per acabar amb el fracàs escolar,i que el fracàs escolar era culpa de la immersió… i va i resultar que aquí no n’hi havia, d’immersió!

No sé si li sonarà, Sra. Riera, perquè vostè ve d’un altre àmbit, però l’ordenament educatiu a les Balears, abans d’arribar vostès, era el Decret de Mínims. Li sona? No? Bé, no passa res.

Tranquil·la, no era un mal ordenament. Imagini’s que l’aprovaren vostès… En temps del Sr. Matas, per cert. No n’hi ha parlat el president? Ja veig que no.

Bé, no passa res. Ho pot consultar vostè mateixa. Basta que ho demani als tècnics de la Conselleria, als membres del Consell Consultiu… també ho pot consultar al BOIB o a les hemeroteques, perquè al Sr. Matas millor que ara no el molesti amb això…

També ho podria demanar als docents. Per cert, quan s’hi reuneix?