Carta II. Ja li han contat això dels expedients, Sra. Riera?

BTZo_FtIYAA1o9cÉs fort, no? Expedients interposats arbitràriament i de manera absolutament desproporcionada i, llavors, aturats deliberadament per no reconèixer l’error i continuar donant la imatge de mà dura i d’intransigència que s’exigia des de les plataformes de l’extrema dreta. Vaja una estratègia, Déu meu.

Sort que li deuen haver contat i ha vist clar que havia d’amollar. Que, si no, la Conselleria encara s’engrunaria més i sense possibilitat de rectificació.

Sí, sort. A mi, però, encara em falta una cosa. Que qualcú demani perdó, no?